Thứ tư, 30/11/2022 - 06:34|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT BA CHÚC-HUYỆN TRI TÔN-TỈNH AN GIANG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch (kịch bản) phòng, chống dịch Covid-19 tại trường Trung học phổ thông Ba Chúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

TRƯỜNG THPT BA CHÚC

Số: 133 /KH-THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ba Chúc, ngày 19 tháng 7 năm 2021

    

KẾ HOẠCH (KỊCH BẢN)

 Phòng, chống dịch Covid-19 tại trường Trung học phổ thông Ba Chúc

 

 
 

 

Căn cứ Công văn số 2037/SGDĐT-CTTT ngày 13/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc xây dựng Kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở giáo dục,

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, dịch bệnh đã và đang bùng phát mạnh, nhanh trên diện rộng, khó kiểm soát. Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc ứng phó có hiệu quả với các tình huống dịch bệnh phát sinh tại đơn vị, Trường Trung học phổ thông Ba Chúc xây dựng kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị, với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích và yêu cầu

1. Mục đích

Triển khai có hiệu quả các hoạt động vệ sinh phòng dịch tại đơn vị, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống về dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường.

Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe của học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong nhà trường; giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào đơn vị.

2. Yêu cầu

Tất cả học sinh, giáo viên, nhân viên, người lao động trong đơn vị và cha mẹ học sinh nắm rõ kế hoạch (kịch bản) của nhà trường để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và cơ quan y tế địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong đơn vị.

II. Phạm vi, đối tượng

1. Phạm vi

Áp dụng trong phạm vi trường THPT Ba Chúc.

2. Đi tượng

Tất cả viên chức, người lao động và học sinh trường THPT Ba Chúc.

Các cá nhân, tổ chức có liên hệ công tác với trường THPT Ba Chúc (chính quyền, đoàn thể trong và ngoài địa phương, cha mẹ hoặc người thân của học sinh,…).

III. Nội dung kế hoạch

1. Giai đoạn 1: Trong thời gian nghỉ Hè

1.1. Công tác vệ sinh môi trường, chủ động phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị

Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh; củng cố thành phần Ban chăm sóc sức khỏe học sinh và thành lập mới Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19 tại đơn vị.

Chủ động rà soát, sửa chữa, mua sắm, trang bị các phương tiện rửa tay, xà phòng, nước sạch, dung dịch sát khuẩn, thiết bị đo nhiệt độ điện tử, khẩu trang y tế đảm bảo từ đủ đến dư nhu cầu sử dụng trong điều kiện nếu có dịch bệnh bùng phát.

Chỉ đạo lực lượng bảo vệ, phục vụ thực hiện công tác vệ sinh trường, lớp hàng ngày, đảm bảo trường, lớp sạch sẽ. Thuê người tỉa thưa cây trồng, mé nhánh cây thông thoáng trong khuôn viên trường.

1.2. Nội dung, hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên trong công tác chủ động phòng, chống dịch Covid-19 (Triển khai các văn bản chỉ đạo…)

Triển khai đầy đủ, kịp thời và nhanh nhất các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh, huyện, ngành giáo dục, y tế và các cơ quan hữu trách đến toàn thể viên chức, người lao động, học sinh cha mẹ học sinh, thông qua các kênh truyền thông khác nhau (website, hộp thư điện tử, Zalo, Facebook…).

Xây dựng thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch trong nhà trường. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để viên chức, người lao động, học sinh cha mẹ học sinh không hoang mang, lo lắng.

1.3. Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực cơ quan kết hợp với trực phòng, chống dịch (Quyết định phân công, lịch trực, nhật ký trực, đầu mối liên hệ khi cần…)

Quyết định phân công và lịch trực cơ quan kết hợp với trực phòng chống dịch: Hiệu trưởng ban hành quyết định và lịch trực cụ thể kèm theo kế hoạch.

Chỉ đạo các thành viên tổ trực ghi sổ nhật ký trực phòng, chống dịch hàng ngày.

1.3.1. Trước khi đến nơi làm việc (trường học, trung tâm)

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế hoặc quy định, thông báo của địa phương nơi cư trú.

Tự đo thân nhiệt, trang bị khẩu trang trước khi đến trường công tác, học tập.

* Tự theo dõi sức khỏe nếu có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở thì chủ động ở nhà và thông báo cho Thủ trưởng đơn vị.

* Lưu ý khi thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú (Nếu có)

Thực hiện nghiêm các quy định của ngành y tế về cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

1.3.2. Tại cơ quan, nơi làm việc (trường học, trung tâm)

* Đối với cán bộ, giáo viên nhân viên, người lao động của trường:

- Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động đến trường làm việc hay trực  hè đều phải thực hiện xịt khử khuẩn tay và khai báo y tế tại cổng trường bằng cách quét mã QR Code bằng các ứng dụng trên điện thoại (Ncovi, Bluezone…).

- Trường hợp nếu có đi/về từ các vùng có dịch: Phải tự giác khai báo y tế cho cơ quan y tế địa phương và thông báo cho người quản lý trực tiếp (Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng) để có phương án xử lý

- Đảm bảo nghiêm quy tắc 5K trong suốt thời gian công tác, làm việc tại trường.

* Đối với cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác tại trường:

- Tự đo thân nhiệt, trang bị khẩu trang trước khi đến trường liên hệ công tác.

- Xịt khử khuẩn tay và khai báo y tế tại cổng trường theo 2 cách:

+ Quét mã QR Code bằng các ứng dụng trên điện thoại (Ncovi, Bluezone…), hoặc

+ Khai báo y tế trên giấy (theo mẫu sẵn).

- Đảm bảo nghiêm quy tắc 5K trong suốt thời gian công tác, làm việc tại trường.

1.3.3. Khi kết thúc giờ làm việc

Tất cả viên chức, người lao động làm sạch tất cả các bề mặt tiếp xúc thường xuyên tại nơi làm việc của mình như khu vực làm việc, bàn phím, điện thoại, thanh vịn và tay nắm cửa… trước khi ra về.

Bộ phận lao công làm vệ sinh sạch sẽ (kết hợp khử khuẩn bằng xà phòng) khu vực nhà vệ sinh văn phòng hằng buổi.

1.4. Công tác theo dõi, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên (Theo dõi tình hình đi, về từ các địa phương, vùng có ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng theo công bố của ngành Y tế)

Trường hợp đi đến vùng dịch: Ngoài những cá nhân được cử đi công tác theo công văn, nếu có đi đến vùng dịch vì lý do cá nhân phải báo cáo cụ thể cho người quản lý trực tiếp để xin ý kiến quyết định phương án giải quyết cho hay không cho đi.

Trường hợp đi về từ vùng dịch: Phải chủ động thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú đủ thời gian theo quy định của ngành y tế, trước quay trở lại trường công tác, học tập.

1.5. Khi phát hiện cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh (học viên) đơn vị tiếp xúc gần với ca bệnh (người tiếp xúc vòng 1)

            Lãnh đạo đơn vị báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của huyện để có phương án đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

          1.6. Trường hợp phát hiện cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh (học viên) đơn vị tiếp xúc với người tiếp xúc gần (người tiếp xúc vòng 2)

            Lãnh đạo đơn vị báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của huyện để có phương án cách ly tại nhà theo quy định.

1.7. Khử trùng và xử lý nơi cách ly riêng tại cơ quan

Liên hệ cơ quan y tế địa phương tiến hành phun xịt khu cách ly riêng do trường bố trí tại dãy văn phòng.

2. Giai đoạn 2: Trong năm học

           1. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh (học viên)

 1.1. Trước khi đến nơi làm việc (trường học, trung tâm…)

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế hoặc quy định, thông báo của địa phương nơi cư trú.

Tự đo thân nhiệt, trang bị khẩu trang trước khi đến trường công tác, học tập.

* Tự theo dõi sức khỏe nếu có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở thì chủ động ở nhà và thông báo cho Thủ trưởng đơn vị.

* Lưu ý khi thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú (Nếu có)

Thực hiện nghiêm các quy định của ngành y tế về cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

1.2. Tại cơ quan, nơi làm việc (trường học, trung tâm…)

* Đối với viên chức, người lao động và học sinh của trường:

- Xịt khử khuẩn tay và khai báo y tế tại cổng trường bằng cách quét mã QR Code bằng các ứng dụng trên điện thoại (Ncovi, Bluezone…).

- Trường hợp nếu có đi/về từ các vùng có dịch: Phải tự giác khai báo y tế cho cơ quan y tế địa phương và thông báo cho người quản lý trực tiếp (đối với giáo viên, nhân viên, người lao động: báo cho Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng; đối với học sinh: báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp) để có phương án xử lý.

- Đảm bảo nghiêm quy tắc 5K trong suốt thời gian học tập, làm việc tại trường.

- Riêng đối với việc đeo khẩu trang:

+ Tất cả viên chức, người lao động: đeo khẩu trang 24/24 khi lên lớp, làm việc;

+ Học sinh: khuyến khích đeo khẩu trang xuyên suốt trong giờ học, bắt buộc đeo khẩu trang ngoài giờ học hoặc khi giao tiếp gần với thầy cô, bạn bè trong giờ học.

* Đối với cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác tại trường:

- Tự đo thân nhiệt, trang bị khẩu trang trước khi đến trường liên hệ công tác.

- Xịt khử khuẩn tay và khai báo y tế tại cổng trường theo 2 cách:

+ Quét mã QR Code bằng các ứng dụng trên điện thoại (Ncovi, Bluezone…);

+ Khai báo y tế trên giấy (theo mẫu sẵn).

1.3. Khi kết thúc giờ làm việc

Tất cả viên chức, người lao động làm sạch tất cả các bề mặt tiếp xúc thường xuyên tại nơi làm việc của mình như khu vực làm việc, bàn phím, điện thoại, thanh vịn và tay nắm cửa… trước khi ra về.

Học sinh các lớp theo phân công hàng buổi phải tiến hành đổ rác, vệ sinh lớp học sạch sẽ trước khi ra về.

Bộ phận lao công làm vệ sinh sạch sẽ (kết hợp khử khuẩn bằng xà phòng) khu vực các nhà vệ sinh văn phòng và học sinh vào cuối mỗi buổi học.

1.4. Đối với trường hợp đi công tác đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động của trường nếu có bệnh mạn tính (như bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và bệnh phổi,...) cần cân nhắc khi đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

* Trường hợp bắt buộc phải thực hiện nhiệm vụ công tác theo quyết định triệu tập của cơ quan chức năng đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19, cần lưu ý các khuyến cáo sau đây của Bộ Y tế:

Tuân thủ các quy định về phòng chống dịch của chính quyền địa phương nơi đến công tác.

Tuân thủ việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng để giữ gìn vệ sinh cá nhân.

Rửa tay thường xuyên, giữ gìn vệ sinh cá nhân khi ho, hắt hơi. Tránh xa ít nhất 02 mét đối với những người đang ho hoặc hắt hơi.

Trong khi đi công tác, nếu có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với những người xung quanh, thông báo với người quản lý, gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095) và đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Kịp thời thông tin cho lãnh đạo đơn vị về tình trạng sức khỏe của mình trong thời gian đi công tác.

* Sau khi đi công tác về từ khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động tự theo dõi các triệu chứng trong 14 ngày và đo nhiệt độ 02 lần một ngày.

Nếu có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, cần phải đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với những người xung quanh, gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095) và đến cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và cách ly chặt chẽ tại cơ sở y tế.

Thông báo cho lãnh đạo đơn vị hoặc nhân viên Y tế của trường để kịp thời thông báo cho những người tiếp xúc gần tại nơi làm việc tự theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế khi cần thiết.

2. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị

            Lập kế hoạch (kịch bản) phòng chống dịch bệnh Covid-19 của đơn vị, quán triệt đầy đủ đến toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả.

            Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của đơn vị.

Chủ động phối hợp, cập nhật, theo sát tình hình diễn biến dịch bệnh và các chỉ đạo của ngành, địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh để kịp thời thông tin, chỉ đạo, không ngừng hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý phù hợp với tình hình dịch bệnh và yêu cầu thực tế.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; chủ động xây dựng kế hoạch làm việc trực tuyến trong đơn vị theo hướng đảm bảo hiệu quả công việc và an toàn phòng dịch. Tổ chức các hoạt động hội họp đảm bảo nghiêm theo quy định phòng dịch của ngành, địa phương.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác chế độ thông tin, báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh của đơn vị đến các cơ quan chức năng theo yêu cầu.

2.1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19 tại đơn vị

Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19 tại đơn vị với thành phần bao gồm cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, đại diện cán bộ cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường (Có quyết định riêng).

2.2. Phân công và công khai thông tin liên lạc:

Cử cán bộ đầu mối phụ trách về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc:

- Họ và tên: Phạm Công Nở

- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng (phụ trách mảng ngoài giờ)

- Số điện thoại liên lạc: 0378 994499.

2.3. Bố trí nhân lực trực tại cổng ra vào cơ quan:

Bố trí 02 nhân viên bảo vệ trực cổng xuyên suốt trong giờ hành chính để đo thân nhiệt nhanh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh hoặc cá nhân đến liên hệ công tác, thực hiện khử khuẩn, yêu cầu quét mã QR hoặc khai báo y tế bằng giấy ngay tại cổng.

2.4. Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị:

Hạn chế tối đa các cuộc họp không cần thiết.

Trong trường hợp bắt buộc phải tiến hành các cuộc họp, hội nghị trực tiếp với số lượng đông người, lãnh đạo đơn vị phải xây dựng kế hoạch tổ chức phù hợp (tính toán số lượng người tham dự, đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo quy định).

2.5. Bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh

Sửa chữa các khu vực rửa tay, nhà vệ sinh nếu có hư hỏng. Bố trí lắp đặt thêm số lượng lavabo rửa tay cho đầy đủ ở tất cả các khu vực trên sân trường và tại các nhà vệ sinh của đơn vị.

2.6. Đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại đơn vị

Đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại đơn vị.

2.7. Tổ chức thông tin truyền thông

            Thông tin rộng rãi kế hoạch (kịch bản) phòng chống dịch bệnh của đơn vị và xây dựng thêm chuyên mục “Phòng chống dịch bệnh Covid-19” trên trang web của trường tại địa chỉ http://thptbachuc.angiang.edu.vn/.

Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp lập các nhóm Zalo của lớp nhằm kịp thời theo dõi, quản lý học sinh (lưu ý phải có đầy đủ thành viên, trường hợp học sinh không sử dụng mạng xã hội phải có biện pháp thông báo khác phù hợp). Qua đó, thông báo kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng (y tế, giáo dục) về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

           2.8. Xây dựng kế hoạch dạy online (trực tuyến) trong trường hợp tạm dừng hoạt động dạy và học tập trung đông người (Phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, cấp học… nhằm mang lại hiệu quả)

Điều chỉnh, xây dựng kế hoạch dạy online (trực tuyến) trong trường hợp tạm dừng hoạt động dạy và học tập trung đông người theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT An Giang,  thực hiện đồng bộ theo các cách sau:

- Dạy học trực tuyến bằng tài khoản K12 Online của Viettel (đã cấp đầy đủ tài khoản và tập huấn cho giáo viên, học sinh của năm học 2020-2021);

- Dạy học trực tuyến qua kênh Youtube của trường tại địa chỉ “Dạy Online THPT Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang” (đường dẫn …).

2.9. Đảm bảo điều kiện (Trang thiết bị y tế, phòng cách ly tạm thời…)

Bố trí 01 phòng cách ly biệt lập với dãy phòng học (dự kiến lấy phòng truyền thống), đảm bảo đúng quy định của ngành y tế.

Rà soát, bổ sung trang thiết bị y tế (máy đo thân nhiệt, nhiệt kế điện tử), dung dịch sát khuẩn, khẩu trang và cơ số thuốc đặc trị… đầy đủ cho phòng Y tế của trường.

3. Công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm làm việc

Đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại đơn vị.

3.1. Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường hàng ngày

Mua sắm, trang bị cho nhân viên lao công và các lớp học các chất tẩy rửa thông thường hàng ngày như xà phòng cục, nước rửa tay sát khuẩn, gel rửa tay...

3.2. Vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc

Bố trí, nhắc nhở lực lượng bảo vệ, lao công làm vệ sinh, khử khuẩn hàng buổi tại nơi làm việc.

Nhắc nhở học sinh thực hiện vệ sinh bàn ghế, lớp học bằng các sản phẩm có chứa xà phòng hoặc chất tẩy rửa giúp giảm mầm bệnh trên bề mặt bằng cách loại bỏ chất gây ô nhiễm và làm giảm nguy cơ lây nhiễm từ các bề mặt (mặt bàn, ghế, tay nắm cửa, lan can, cầu thang...)

3.2.1. Làm tốt công tác vệ sinh chung tại nơi làm việc

Kiểm tra, nhắc nhở công tác vệ sinh lớp học, vệ sinh hành lang, sân trường… hàng buổi.

3.2.2. Tăng cường thông khí

Tất cả phòng học, phòng làm việc phải mở cửa và cửa sổ cho thông thoáng, sử dụng quạt hoặc điều hòa đúng cách.

3.2.3. Chất thải phải được thu gom

Tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở học sinh việc phân loại rác thải thu gom tại lớp học; việc bỏ rác, đổ rác hàng buổi đúng quy định.

 IV. Phương án xử lý các tình huống xảy ra tại đơn vị

 1. Phương án 1: Xử trí khi có các trường hợp sốt, ho, thân nhiệt cao hoặc khó thở tại cơ quan, nơi làm việc

Trường hợp phát hiện cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, học sinh (học viên) có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở, thân nhiệt cao (37,5o trở lên) tại nơi làm việc thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Thông báo cho lãnh đạo đơn vị và cơ sở y tế gần nhất (Phòng khám khu vực Thị trấn Ba Chúc, số điện thoại: 0296.3781303 hoặc Y sĩ  Tô Thùy Vân, Trưởng phòng khám, số điện thoại: 0986331145).

- Bước 2: Cung cấp khẩu trang và hướng dẫn đeo đúng quy định (đính kèm hướng dẫn cách đeo khẩu trang).

- Bước 3: Tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét.

- Bước 4: Đưa đến khu vực riêng đã được bố trí (Phòng cách ly tạm thời)

Yêu cầu đối với nơi cách ly tạm thời tại nơi làm việc:

+ Bố trí tại khu vực riêng, tách biệt với khu làm việc. (Tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị Thủ trưởng các đơn vị bố trí sao cho phù hợp nhưng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành)

+ Phòng cách ly tạm thời phải đảm bảo: Thoáng khí, thông gió tốt; Hạn chế đồ đạc trong phòng; Có dung dịch sát khuẩn trên 60% nồng độ cồn khi không có điều kiện rửa tay bằng xà phòng; Có thùng đựng rác có nắp đậy kín.

- Bước 5. Gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế (096 9871 919) hoặc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (091 6173 789) hoặc Trung tâm Y tế huyện, TX, TP.

- Bước 6: Hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển.

- Bước 7: Lập danh sách và theo dõi tình hình sức khỏe của những người tiếp xúc gần.

- Bước 8: Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình sức khỏe của trường hợp nêu trên.

- Bước 9: Thực hiện khử khuẩn ngay tại vị trí làm việc, nơi cách ly tạm thời, đặc biệt các bề mặt có nguy cơ tiếp xúc và khu vực vệ sinh.

- Bước 10: Phối hợp với cơ quan y tế địa phương để thực hiện khử khuẩn nơi làm việc theo đúng quy định khi có thông báo và cung cấp thông tin về những người tiếp xúc gần. Thực hiện theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo địa phương (nếu có)

2. Phương án 2: Khi phát hiện cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh (học viên) đơn vị tiếp xúc với người tiếp xúc gần (người tiếp xúc vòng 2)

- Yêu cầu cách ly tại nhà và hướng dẫn cách tự phòng bệnh và tự theo dõi sức khỏe trong khi chờ kết quả xét nghiệm PCR của người tiếp xúc vòng 1:

+ Nếu kết quả xét nghiệm PCR của người tiếp xúc vòng 1 dương tính với SARS-CoV-2 thì chuyển cấp cách ly người tiếp xúc vòng 2 lên thành người tiếp xúc vòng 1.

+ Nếu kết quả xét nghiệm PCR của người tiếp xúc vòng 1 âm tính với SARS-CoV-2 thì người tiếp xúc vòng 2 được kết thúc việc cách ly.

* Lưu ý: Trường hợp phát hiện tại đơn vị thì các bước tiến hành thực hiện như phương án 1.

3. Phương án 3: Trường hợp phát hiện cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh (học viên) đơn vị tiếp xúc gần với ca bệnh (người tiếp xúc vòng 1)

- Tổ chức điều tra nhanh người tiếp xúc gần ngay khi nhận được thông tin về ca bệnh. Lập danh sách tất cả người tiếp xúc gần để ghi nhận thông tin về địa chỉ nhà, nơi lưu trú, số điện thoại cá nhân; tên và số điện thoại của người nhà khi cần báo tin.

+ Liên hệ cơ sở y tế địa phương gần nhất (Phòng khám khu vực Thị trấn Ba Chúc, số điện thoại: 0296.3781303 hoặc Y sĩ Tô Thùy Vân, Trưởng phòng khám, số điện thoại: 0986331145); hoặc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh (số điện thoại 085 3000 115).

+ Cách ly ngay tất cả người tiếp xúc gần tại cơ sở cách ly tập trung trong 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định.

- Lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR tối thiểu 2 lần trong quá trình cách ly.

- Lấy mẫu lần 1 ngay khi được cách ly:

+ Nếu kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý như ca bệnh xác định.

+ Nếu kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục cách ly, theo dõi sức khoẻ hàng ngày (đo thân nhiệt, phát hiện các triệu chứng) tại cơ sở cách ly tập trung đủ 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định. Trong quá trình theo dõi nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2.

- Lấy mẫu lần 2 trong ngày kết thúc cách ly:

+ Nếu kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý như ca bệnh xác định.

+ Nếu kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 thì kết thúc việc cách ly.

* Lưu ý:

- Trường hợp phát hiện tại đơn vị thì các bước tiến hành thực hiện như phương án 1 và theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương.

- Trong trường hợp nếu kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2 thì tiến hành cách ly, thực hiện theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương (có thể tạm dựng hoạt động dạy và học tập trung tại đơn vị tùy vào tình hình thực tế do Ban chỉ đạo địa phương quyết định)

- Trong trường hợp tạm dựng hoạt động dạy và học tập trung tại đơn vị Thủ trưởng đơn vị tiến hành triển khai thực hiện  kế hoạch dạy online (Tùy vào tình hình, diễn biến của dịch bệnh Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có Kế hoạch, hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức giảng dạy online phù hợp với từng bậc học)

V. Tổ chức thực hiện

1. Hiệu trưởng (Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của trường)

Thực hiện các nội dung tại mục III.2 của Kế hoạch này.

2. Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của trường

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ được Trưởng ban phân công mà tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.

3. Tất cả viên chức, người lao động và học sinh trong đơn vị

Tuân thủ tuyệt đối, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của các cơ quan chức năng và khuyến cáo của ngành Y tế.

Chấp hành và thực hiện tốt các nội dung được nêu ra trong Kế hoạch (Kịch bản) này của nhà trường.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến các thành viên trong gia đình, trong cộng đồng dân cư.

Trên đây Kế hoạch (Kịch bản) Phòng, chống dịch Covid-19 tại trường THPT Ba Chúc. Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh trong nhà trường tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT An Giang (Phòng Chính trị tư tưởng);

- Toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị;

- Công bố website trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

                   Lê Văn Long

 


Tác giả: Trường THPT Ba Chúc
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 86
Tháng 11 : 1.027
Năm 2022 : 80.071